• (021) 638 60752 Fax : (021) 630 1406
  • smkcandranaya@yahoo.com atau candranayasmk@gmail.com

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023

Tempat    : SMK Candra Naya
Tanggal   : 11 Nov 2021 - 15 Jul 2022
Waktu      : 07.00 s/d 14.45

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023

  1. Gel 1 : 11 Nov 21 - 31 Mar 22
  2. Gel 2 : 1 April 22 - 31 Mei 22
  3. Gel 3 : 1 Juni 22 - 15 Juli 22